Huiseigenaar schat kosten verduurzaming vaak slecht in

Nederlandse woningeigenaren willen graag verduurzamen, maar ervaren een drempel in de te verwachten investeringskosten. Tegelijkertijd heeft bijna de helft van de ondervraagden geen goed zicht op de werkelijke kosten, blijkt uit onderzoek van de Volksbank.

Bron: InFinance

Volgens het onderzoek, uitgevoerd onder ruim duizend huiseigenaren, wil bijna driekwart van hen hun woning graag verduurzamen. Bijna 90% ziet daarbij echter serieuze problemen opdoemen. Naast praktische rompslomp vormen vooral de investeringen die nodig zijn om te verduurzamen een drempel.

Zo’n 40% van de ondervraagden ziet op tegen de investeringskosten. Tegelijkertijd heeft bijna de helft van de ondervraagden geen goed zicht op de werkelijke kosten. Daarom kan men ook niet overzien in hoeveel jaren de verduurzaming wordt terugverdiend.

Ook de bijkomende rompslomp speelt huiseigenaren parten. Zo worden de papieren rompslomp (16%), het aanvragen van offertes (9%) en het kiezen van de juiste leveranciers (13%) als fikse belemmeringen genoemd. Verder vreest een deel van de ondervraagden voor het stof en de rommel die zulke ingrepen met zich meebrengen (14%).

Geen flauw idee
De respondenten werd gevraagd om een inschatting te maken van de kosten van de verduurzaming. Bij de voorgelegde onderdelen gaf 16% tot zelfs bijna 38% aan geen flauw idee te hebben.

Bovendien blijken de respondenten de vereiste investering niet goed in te schatten. Zo kost het plaatsen van tien zonnepanelen gemiddeld 4.000 euro. 30% van de respondenten schat dit lager in en eenzelfde percentage hoger. Zo denkt bijvoorbeeld 3% met een investering van tussen de 1.000 en 2.000 euro klaar te zijn terwijl 7% meent te moeten rekenen op een bedrag tussen de 6.000 en 7.500 euro voor tien zonnepanelen.

Ook rond het instaleren van een hybride waterpomp schat ruim 35% de investering te laag in en 28% te hoog. Zo meent 6,5% rond de 2.500 euro kwijt te zijn en schat 7% de kosten zelfs boven de 10.000 euro. De werkelijke kosten bedragen gemiddeld 5.000 euro.

De belangrijkste motieven
De Volksbank heeft de belangrijkste motieven voor verduurzaming op een rij gezet.

  1. Om te besparen op mijn energierekening (door lager energieverbruik) – 62%
  2. Om bij te dragen aan een beter klimaat en/of milieu – 39%
  3. Om minder afhankelijk te zijn van gas (in het algemeen) -37%
  4. Om de waarde van de woning te behouden of verhogen -31%
  5. Om mijn woning beter warm te houden in de winter – 30%

Bron: InFinance

Deel dit bericht