Huiseigenaar schat kosten verduurzaming vaak slecht in

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in juni gedaald naar 122%. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in juni naar 115%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Frank Driessen (foto), CEO Wealth Solutions, Aon Nederland: “Zo komen indexaties in beeld. Met deze hogere dekkingsgraden lijkt de urgentie voor een ander pensioenstelsel ineens veel minder groot.”

Bron: InFinance

Driessen: “Voor de financiële markten ontstond in juni een slechte cocktail van recordinflatie en zeer snelle stijging van de rente en verder oplopende spanning in het conflict in Oekraïne, waardoor de kans op een recessie door het sterke ingrijpen van centrale banken steeds waarschijnlijker wordt. Alle risicovolle beleggingen presteerden slecht.

Indexatie
“Afgelopen week hebben PME, ABP en PRWI aangekondigd gebruik te maken van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die fondsen ruimte biedt om vanaf 1 juli te indexeren op basis van de versoepelde regels. De indexaties waar nu over besloten is, hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2022”, zegt Driessens. “Wij zien nog aarzeling bij fondsen; ze zijn bang verwachtingen te scheppen. Maar als er één schaap over de dam is, volgen er mogelijk meer. Wij begrijpen ook dat het een moeilijke afweging is. Voor de overgang naar het nieuwe stelsel is ook geld nodig. Aan de andere kant voelen gepensioneerden en werknemers de gevolgen van de hoge inflatie dagelijks in hun portemonnee.”

Voorbereidingen nieuw pensioenstelsel
Ondanks het feit dat de behandeling van het wetsvoorstel Toekomst Pensioen tot na de zomer is uitgesteld, zijn de meeste fondsen volop bezig met de voorbereidingen voor de overgang. Diverse partijen hebben al een keuze gemaakt voor een contract. Zo gaan Heineken en Openbare Bibliotheken voor de solidaire premieregeling, waar NN het flexibele contract kiest. Het uitvragen van de risicopreferentie en oriënterende berekeningen zijn zaken waar pensioenfondsen volop mee aan de slag zijn. Driessen: “Pensioenfondsen en sociale partners investeren nu al zo veel tijd en geld in het nieuwe systeem, dat dit mede een reden is om het wel doorgang te laten vinden. Maar de belangrijkste reden is dat wij denken dat het nieuwe stelsel toekomstbestendig is en meer past bij de huidige maatschappij.”

Urgentie blijft aanwezig
Driessen: “Met deze klinkende dekkingsgraden ontstaat onmiddellijk de vraag of het nog wel nodig is om naar een nieuw pensioenstelsel te gaan. Daarnaast is het een hele uitdaging om het complexe, vele pagina’s tellende wetsvoorstel te behandelen en tijdig in te dienen, zodat de wet 1 januari 2023 van kracht kan worden. Wij denken dat het verstandig is om wel over te gaan naar het nieuwe stelsel en de vaart erin te houden. De overgang is nodig om een houdbaar stelsel te verkrijgen, waarbij de premie het uitgangspunt is. De pensioenuitkomst is geen gegeven, maar het uiteindelijke resultaat is de uitkomst van de premie-inleg en rendementen.”

Bron: InFinance

Deel dit bericht