Veelgestelde vragen over pensioen

Heeft u een vraag over hypotheken of verandert er iets in uw levenssituatie? Wij hebben de veelgestelde vragen alvast voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? U kunt ons gemakkelijk bereiken via: Bel 072-30 36 999

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen met die hen AOW-leeftijd hebben bereikt. U bouwt altijd AOW op gedurende de tijd dat u in Nederland woont. AOW is eigenlijk een soort staatspensioen. Gaat u naar het buitenland verhuizen? Dan bouwt u in de tijd dat u in het buitenland woont geen AOW in Nederland op. Maar u krijgt wel AOW over de jaren die u in Nederland heeft gewoond.

Bovenop de AOW bouwen de meeste werkende Nederlanders pensioen op. Voor 95% van de mensen in loondienst is hun pensioen via de werkgever geregeld. De werkgever kan dat hebben geregeld bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd op het niveau van 2019 blijft  met een leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat de AOW in stappen naar 67 jaar in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert volgens deze afspraken in 2025: één jaar langer leven betekent acht maanden later AOW. Benieuwd wanneer u de AOW-leeftijd bereikt? Bekijk het op de website van de Belastingdienst.

Er is een verschil tussen de ingang van de AOW en het pensioen. De AOW leeftijd stijgt langzamerhand van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Anno 2019 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De pensioenleeftijd is anno 2019 68 jaar. De AOW- en de pensioenleeftijd hoeven dus niet gelijk te zijn.

Let op: zowel de AOW- als de pensioenleeftijd zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. Dat betekent dat beide leeftijden zullen blijven stijgen én dat beide leeftijden “nooit” meer gelijk komen te liggen.

Als u door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kunt u een overbruggingsuitkering krijgen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u voor 1 januari 2013 een uitkering ontving op grond van 1 van deze regelingen en als die uitkering eindigt of lager wordt bij 65 jaar:

   • VUT of prepensioen;
   • overbruggingspensioen;
   • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
   • partnerpensioen;
   • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
   • particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
   • particuliere WIA/WGA-verzekering;
   • periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding;
   • levensloopuitkering;
   • wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat;
   • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.
Naast de AOW en een werknemerspensioen kunt u er ook voor kiezen om zelf vrijwillig aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. De meeste mensen doen dit als ze weten dat ze later niet genoeg inkomen hebben om te leven zoals zij dat willen. Er zijn verschillende vormen van aanvullend pensioen. Bij Advitas kunt u extra pensioen opbouwen:

  • Lijfrente
  •  Kapitaalverzekering
  • Overwaarde verzilveren
  • Sparen en/of beleggen

Wilt u aanvullend pensioen opbouwen? Vraag onze financieel adviseur om advies.

Komt u uit na uw pensioen?
Heeft u na uw pensionering genoeg inkomen om uw uitgaven te kunnen betalen? Dat hangt behalve van de bedragen ook af van uw wensen en plannen. Als u met pensioen gaat, veranderen uw inkomsten én uw uitgaven. Heeft u straks genoeg, of zal er een tekort ontstaan?

Advies nodig?
Onze financieel adviseur kan uw wensen en behoeften voor de toekomst met u bespreken. Aan de hand van een rapport worden uw inkomsten en uitgaven van nu en voor later inzichtelijk gemaakt. Zo krijgt u een overzicht van uw persoonlijke financiële situatie momenteel en in de toekomst. Mocht u een tekort hebben in de toekomst als u pensioen ingaat, kan uw financieel adviseur u adviseren voor aanvullend pensioen.

U bepaalt zelf uw pensioenleeftijd. Houd er wel rekening mee dat u de AOW-uitkering niet eerder of later in kunt laten gaan.

Wilt u eerder met pensioen maar krijgt u dan te maken met een pensioengat?
Om dit gat te dichten kunt u ervoor kiezen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Onze financieel adviseur kan u hier alles over vertellen en adviseren welke mogelijkheden u heeft en hoeveel u op kunt bouwen.

Maak een afspraak

De meeste pensioenregelingen zijn heel flexibel. Uw pensioen kunt u voor een deel laten ingaan, eerst een hoger pensioen ontvangen en later een lager pensioen (hoog-laagpensioen) of juist een laag-hoogpensioen. Deze vorm noemt men deeltijdpensioen. U werkt dan bijvoorbeeld 1 dag minder en laat u pensioen voor een deel ingaan.

Jouw vraag niet kunnen vinden? Neem contact met ons op.

Wij helpen je graag!